MENU

Thông tin các khóa học Barber

Khoá học Bờm Barber Shop Khoá 32

Khoá học Bờm Barber Shop Khoá 32

Trung tâm đào tạo : Bờm Barbershop
Khóa học Cắt Fade nâng cao
Thời gian : 1/10/2021 - Học 2 tháng
Hotline: 0968.620.688 ( THẦY BỜM )

24/08/2021

Khoá học Phong BVB

Khoá học Phong BVB

Trung tâm : Phong BVB
Khóa học :Thành thạo 5 loại fade từ cơ bản đến nâng cao & có tính thẩm mỹ
Thời gian : 01/12/2021 học 3 tháng
Hotline: 0843952555

24/08/2021

Khoá học thầy Ly 2

Khoá học thầy Ly 2

Trung tâm : Ly The Barbershop
Lớp học : Thành thạo kỹ thuật vẽ trên tóc (TATTOO HAIR)
Thời gian : 05/09/2021
Hotline : 0987777900

28/07/2021

Khoá học Thành Mán Barber shop

Khoá học Thành Mán Barber shop

Trung Tâm : Thành Mán Barbershop
Lớp học : Kỹ thuật uốn, duỗi, nhuộm, tẩy, cơ bản
Thời gian : 2 tuần
Hotline: 0968 033 566 - 0352 038 919

23/07/2021